Fericirile

Isus, Învățătorul nostru Suprem, a rostit odată o cuvântare pe Muntele Măslinilor, intitulată celebru Cuvântarea de pe munte. Acesta este locul în care El a revelat o lege mai mare a dragostei și a propovăduit Fericirile: caracteristici spirituale la care putem aspira chiar și în prezent.

Matei 5:3-12

3 Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor!

4 Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați!

5 Ferice de cei blânzi, căci vor moșteni pământul!

6 Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați!

7 Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!

8 Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!

9 Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu!

10 Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor!

11 Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni, și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră!

12 Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi.

Fericirile din Cuvântarea de pe munte

Fericirile ne ajută să înțelegem mai bine binecuvântările pe care Dumnezeu le are pregătite pentru noi și ce înseamnă să fim ucenici ai lui Isus.

Să înțelegem Fericirile

„Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor!”

A fi sărac în duh înseamnă să fii umil și docil. Isus dorește să recunoaștem mereu cu umilință că avem nevoie de El.

Matei 5:3

„Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul.”

A fi blând înseamnă să fii blajin, bun, răbdător și tolerant – să nu fii mândru, lăudăros sau îngâmfat. Salvatorul Și-a arătat blândețea, fiind dornic să se supună voinței lui Dumnezeu. Chiar și în momentul agoniei extreme, El I-a spus lui Dumnezeu: „Totuși, facă-se nu voia Mea, ci a Ta!” (Luca 22:42).

Matei 5:5

„Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!”

Isus Hristos a fost exemplul perfect în a da dovadă de iertare și de milă. Chiar și când suferea pe cruce, El a spus: „Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac!” (Luca 23:34). Pentru că toți avem nevoie de milă, toți trebuie să dăm dovadă de milă.

Matei 5:7

„Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu!”

Un alt nume al lui Isus este „Prințul păcii”. Isus ne încurajează să urmăm exemplul Său iubind pe toată lumea, astfel încât să putem trăi în pace.

Matei 5:9

„Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați!”

Vom avea parte de încercări și de probleme care ne vor pune la încercare. Când plângem din cauza pierderilor și încercărilor de care avem parte, ni se promite că vom fi binecuvântați pe măsură ce îndurăm. Dumnezeu Îl va trimite pe Spiritul Său Sfânt pentru a ne alina în vremurile de restriște.

Matei 5:4

„Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire.”

Ne putem apropia de Dumnezeu pe măsură ce încercăm să urmăm învățăturile Sale și învățăm mai mult despre El. Cu cât căutăm mai multă cunoaștere, cu atât mai mult El ne va binecuvânta.

Matei 5:6

„Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!”

Dumnezeu ni Se va face cunoscut dacă avem inima curată. Dacă ne străduim, în mod sincer, să fim ca Dumnezeu, motivele și faptele noastre vor fi cinstite, iar inima noastră va fi curată.

Matei 5:8

„Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii.”

Putem să fim criticați pentru modul în care trăim, pentru ceea ce credem și pentru lucrurile pe care le facem. Apără cu mândrie principiile lui Dumnezeu, iar El te va binecuvânta.

Matei 5:10