Ioan 3:16 – Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea

Dumnezeu, Tatăl nostru din Cer, ne iubește foarte mult. Cel mai mare dar al Său pentru omenire, Fiul Său, Isus Hristos, reflectă această dragoste. Ioan 3:16, din Biblie, descrie dragostea lui Dumnezeu și planul Său pentru fericirea copiilor Săi.

Ioan 3:16

16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.

Dumnezeu ne iubește pe toți

Dumnezeu iubește pe toată lumea cu o dragoste nepieritoare. El este Tatăl spiritelor noastre. Noi suntem copiii Lui. El ne iubește pe fiecare în parte și dorește să ajungem să-L cunoaștem și să-L iubim.

El Și-a trimis Fiul, pe Isus Hristos

Dumnezeu a știut că această viață avea să fie plină de încercări și de incertitudini. El a știut că noi urma să ne poticnim și să facem greșeli. Așadar, El Și-a trimis Fiul pe pământ, pe Isus Hristos. Isus a trăit o viață perfectă, fără de păcat. El a propovăduit Evanghelia Sa și ne-a arătat modul corect de a trăi. El Și-a dat viața de bunăvoie drept jertfă pentru păcatele noastre. El este Salvatorul și Mântuitorul nostru iubitor.

Trebuie să credem în El și să-L urmăm

Când Isus a fost pe pământ, El a predicat Evanghelia Sa. El ne-a învățat că, dacă noi credem în El, dacă ne pocăim de păcatele noastre și dacă suntem botezați cu apă și cu Spirit, nu vom pieri. Noi vom fi iertați. Sacrificiul lui Isus face acest lucru posibil.

Întărește-ți relația cu Dumnezeu
Studiu gratuit al Bibliei

Putem fi din nou în prezența lui Dumnezeu

Această viață nu se termină când murim – toți vom fi înviați. Dacă-L iubim pe Dumnezeu, dacă credem în El și dacă urmăm Evanghelia lui Isus Hristos, Dumnezeu ne promite că ne vom putea întoarce să trăim în prezența Sa după ce vom fi murit. Pentru că Dumnezeu ne iubește, El dorește să fim fericiți acum și în eternitate.