Îl urmăm pe Isus Hristos

Cine este Isus Hristos? Isus este Salvatorul lumii. Pe măsură ce Îl urmăm, avem parte de mai multă pace și fericire în viață.

Isus este Fiul lui Dumnezeu

Tatăl nostru Ceresc și-a trimis Fiul, pe Isus Hristos, pentru a suferi pentru păcatele tuturor celor care vor trăi pe acest pământ, pentru a fi iertați. Acest sacrificiu făcut pentru noi a fost posibil datorită naturii divine a lui Isus și a vieții Sale perfecte.

Isus a fost Învățătorul Suprem și a slujit tuturor, dar El a fost infinit mult mai mult decât atât. Când El l-a întrebat pe apostolul Petru: „Dar voi, cine ziceți că sunt?”, Petru a răspuns: „Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu” (Matei 16:15-16).

Isus ne-a oferit exemplul perfect de urmat

Isus a trăit o viață perfectă pentru a ne arăta calea înapoi către Tatăl nostru Ceresc. Deși El nu a păcătuit niciodată, El tot a fost botezat pentru a ne arăta supunerea Sa față de Dumnezeu și pentru a ne învăța că botezul este o cerință pentru toată lumea.

Află cum poți fi botezat
Întâlnește-te cu misionari

Isus este, de asemenea, exemplul perfect de dragoste. În viața Sa de pe pământ, El a avut grijă de cei săraci, i-a vindecat pe cei orbi (vezi Ioan 9:1-7), El a primit copilași la El (vezi Matei 19:13-14) și i-a iertat chiar și pe cei care L-au răstignit. Dragostea Sa este nesfârșită și disponibilă tuturor celor care au nevoie de ea.

Isus ne-a învățat cum să trăim și cum să-i tratăm pe alții

La vârsta de doar 12 ani, Isus a fost găsit predând erudiților în templu (vezi Luca 2:46). Ei au fost uimiți de cât de multe știa El. Isus a devenit cel mai mare învățător care a trăit vreodată. El a folosit adesea pilde, sau povestiri, pentru a preda lecții importante. Aceste pilde erau despre oameni și situații din viața de zi cu zi, ceea ce le făcea ușor de înțeles. Povestirile Sale ne ating și nouă inima și ne motivează să-L urmăm și să slujim altora în zilele noastre.

 

Învățăturile lui Isus Hristos

Lucrătorii din vie

Isus ne-a învățat că toți oamenii credincioși vor primi o răsplată egală în Cer, indiferent de cât de mult timp a fost credincios fiecare om în parte (vezi Matei 20:1-16).

Robul nemilostiv

Isus ne-a învățat o lecție importantă despre iertare întrebând: „Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine?”. (Matei 18:33)

Bunul samaritean

Isus a spus că trebuie să ne iubim aproapele Pilda despre bunul samaritean ne învață că aproapele nostru poate fi oricine, inclusiv un străin sau un dușman (vezi Luca 10:25-37).

Fiul risipitor

Fiecare persoană care se întoarce către Hristos va primi acceptarea Sa plină de dragoste, indiferent de ceea ce a făcut acea persoană (vezi Luca 15:11-32).

Oaia rătăcită

Când suntem rătăciți sau singuri și ne întoarcem către Isus, El nu doar că ne va primi cu căldură înapoi, dar și Se va bucura precum păstorul, care a spus: „Bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută” (Luca 15:1-6).

Cartea lui Mormon conține, de asemenea, învățături puternice ale Salvatorului. Când a vizitat străvechile meleaguri americane, El i-a învățat pe oameni cum să se roage, cum să fie umili și cum să se comporte cu membrii familiei lor.

Citește învățăturile lui Isus din Cartea lui Mormon
Solicită un exemplar gratuit

Isus a suferit și a murit pentru păcatele noastre

Misiunea lui Isus de pe pământ a fost de a ne salva de păcate. El a fost dornic să sufere și să Se sacrifice pentru a plăti prețul pentru greșelile noastre, pentru ca noi să ne putem pocăi și să putem fi iertați.

În Grădina Ghetsimani, Isus a simțit greutatea fiecărui păcat și fiecărei dureri cunoscute de omenire. El a suferit pentru fiecare persoană care a trăit vreodată, ceea ce L-a făcut să sângereze din fiecare por al trupului Său (vezi Luca 22:44). El a fost întemințat, scuipat, biciuit și, apoi, răstignit pe cruce. Chiar și când Isus era omorât de propriul popor, El a strigat ca Dumnezeu să aibă milă de ei (Luca 23:34).

De-a lungul vieții, toți vom face greșeli și lucruri pe care le regretăm. Dar, atât timp cât ne rugăm Tatălui nostru Ceresc pentru iertare și încercăm să fim mai buni, putem deveni curați din nou. Suntem cu toții îndatorați măreței dragostei a Salvatorului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos.

Isus a înviat pentru ca noi să putem trăi din nou

La trei zile după moartea Sa, Isus S-a ridicat din mormânt și S-a arătat multora dintre prietenii și ucenicii Săi. El a fost primul care a înviat. Aceasta înseamnă că spiritul Său a fost reunit cu trupul Său după moartea Sa. Deoarece Isus a învins moartea, noi vom fi înviați într-o bună zi.

Vino să-L preaslăvești pe Salvator alături de noi
Găsește o clădire a Bisericii aproape de tine

Întrebări generale

Oamenii au multe întrebări despre „mormoni” sau, spus într-un mod mult mai respectuos, membrii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă. Apasă aici pentru a vedea toată lista.