Viața lui Isus Hristos

Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Salvatorul nostru. El a făcut totul pentru noi, de la slujirea Sa și până la moartea Sa.

Nașterea

Isus este Fiul lui Dumnezeu, dar a fost născut de o femeie de pe pământ. Numele aceste femei credincioase a fost Maria. Când Maria L-a născut pe Isus, au apărut multe semne și îngeri, pentru ca oameni credincioși să-L poată găsi și să-și arate respectul. Probabil că ați văzut acest lucru ilustrat în ornamentele de Crăciun din perioada acestei sărbători.

Copilăria

Chiar și când a fost copil, Isus a predicat cuvântul lui Dumnezeu. La vârsta de 12 ani, Isus a fost găsit „în Templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Toți care-L auzeau, rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile Lui.” (Luca 2:46-47).

Botezul

Când Isus Și-a început slujirea, la vârsta de 30 de ani, El a mers mulți kilometri până la râul Iordan pentru a fi botezat de vărul Său, Ioan Botezătorul, care avea autoritatea de a înfăptui botezul.

Deși El a fost fără de păcat, Isus a fost botezat pentru a ne învăța despre supunerea față de Dumnezeu, despre modul corect de a fi botezați și despre importanța botezului înfăptuit prin autoritatea corectă.

După botezul lui Isus prin scufundare, Dumnezeu a spus: „Acesta este Fiul Meu Preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea” (Matei 3:17).

Slujire și miracole

Isus a vindecat bolnavi, a oferit vederea celor orbi și a readus la viață oameni morți. Și mai important, El a iertat oameni de păcatele lor. Deși lucrările Sale au fost considerate comportament calomniator de către preoții iudei, Isus le-a amintit continuu oamenilor că lucrările Sale erau aliniate la voia lui Dumnezeu, pentru ca „Tatăl să fie proslăvit în Fiul” (Ioan 14:13).

Răstignirea

De-a lungul vieții Sale, mulți s-au mâniat pe Isus pentru că nu L-au înțeles. El a propovăduit lucruri necunoscute și a dat dovadă de compasiune față de păcătoși. El a arătat o putere incredibilă, iar unii conducători din cadrul societății și ai bisericii s-au simțit amenințați de influența Sa.

Isus a fost întemnițat și, ulterior, răstignit, sau ucis, lucru pe care El l-a permis pentru a împlini voia lui Dumnezeu. „Îmi dau viața”, a spus Domnul, „ca iarăși s-o iau. Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau, și am putere s-o iau iarăși” (Ioan 10:17-18). Chiar și când Isus era omorât de propriul popor, El a strigat ca Dumnezeu să aibă milă de ei.

Învierea

La trei zile după moartea Sa, Isus S-a ridicat din mormânt – și Domnul înviat S-a arătat, la scurt timp, prietenilor și ucenicilor Săi. El a fost primul care a înviat, ceea ce înseamnă că spiritul Său S-a reunit, după moarte, cu trupul Său fizic făcut perfect. Deoarece Isus a trăit din nou, noi toți vom fi înviați într-o bună zi.