Învățăturile lui Isus Hristos

Isus Hristos a propovăduit multe lucruri când a fost pe pământ, dintre care cel mai mare a fost dragostea.

Fericirile au fost o parte importantă a Cuvântării de pe munte. Ele conțin esența învățăturilor lui Isus și le arată tuturor ucenicilor Săi cum să trăiască la fel ca El.

Fericirile

Ferice de cei săraci în duh

Isus propovăduiește că împărăția cerului este pentru cei care se umilesc.

Matei 5:3

Ferice de cei blânzi

Celor docili, răbdători, care suferă îndelung etc, li se promite că „vor moșteni pământul”.

Matei 5:5

Ferice de cei milostivi

Isus a spus: „Fiți dar milostivi, cum și tatăl vostru este milostiv”, însemnând că cei care dau dovadă de milă vor avea și ei parte de ea.

Matei 5:7

Ferice de cei împăciuitori

Cei care se împacă unul cu celălalt, a spus Isus, „vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu”.

Matei 5:9

Ferice de cei ce plâng

Isus promite că cei care plâng și care se întorc către El vor avea parte de alinarea pe care o caută.

Matei 5:4

Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire

Celor care caută neprihănirea li s-a promis că vor fi săturați, datorită dorinței lor plină de credință.

Matei 5:6

Ferice de cei cu inima curată

Cei care se străduiesc să mențină bunătatea în inima și în mintea lor, spune Isus, Îl „vor vedea pe Dumnezeu”.

Matei 5:8

Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii

Când oamenii sunt prigoniți pentru că trăiesc în mod neprihănit, Isus spune că „a lor este împărăția cerurilor”.

Matei 5:10

Isus a fost cel mai mare învățător care a trăit vreodată. El a folosit adesea pilde, sau povestiri, pentru a preda lecții importante din care putem învăța și în prezent.

Învățăturile lui Isus Hristos

Lucrătorii din vie

Isus ne-a învățat că toți oamenii credincioși vor primi o răsplată egală în Cer, indiferent de cât de mult timp a fost credincios fiecare om în parte (vezi Matei 20:1-16).

Robul nemilostiv

Isus ne-a învățat o lecție importantă despre iertare întrebând: „Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine?”. (Matei 18:33)

Bunul samaritean

Isus a spus că trebuie să ne iubim aproapele Pilda despre bunul samaritean ne învață că aproapele nostru poate fi oricine, inclusiv un străin sau un dușman (vezi Luca 10:25-37).

Fiul risipitor

Fiecare persoană care se întoarce către Hristos va primi acceptarea Sa plină de dragoste, indiferent de ceea ce a făcut acea persoană (vezi Luca 15:11-32).

Oaia rătăcită

Când suntem rătăciți sau singuri și ne întoarcem către Isus, El nu doar că ne va primi cu căldură înapoi, dar și Se va bucura precum păstorul, care a spus: „Bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută” (Luca 15:1-6).

Isus înfăptuiește tot timpul miracole, chiar și în prezent. Miracolele de mai jos au fost înfăptuite în timpul vieții Sale de pe pământ și sunt relatări care inspiră și care ne pot ajuta să ne apropiem de El.

Miracolele lui Isus

El a dat vederea orbilor

„Atunci S-a atins de ochii lor și a zis: «Facă-vi-se după credința voastră!». Și li s-au deschis ochii. Isus le-a poruncit cu tot dinadinsul și le-a zis: «Vedeți, să nu știe nimeni».” (Matei 9:27-31)

El i-a curățat pe leproși

„Și-au ridicat glasul, și au zis: «Isuse, Învățătorule, ai milă de noi!». Când i-a văzut Isus, le-a zis: «Duceți-vă și arătați-vă preoților!». Și pe când se duceau, au fost curățiți.” (Luca 17:12-19)

El i-a vindecat pe cei bolnavi și suferinzi

„Când a văzut-o Isus, a chemat-o, și i-a zis: «Femeie, ești dezlegată de neputința ta». Și-a întins mâinile peste ea: îndată s-a îndreptat, și slăvea pe Dumnezeu.” (Luca 13:11-17)

El a înviat morți

„Iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al maicii lui, care era văduvă… Domnul, când a văzut-o, I s-a făcut milă de ea, și i-a zis: «Nu plânge!». El a zis: «Tinerelule, scoală-te, îți spun!». Mortul a șezut în capul oaselor.” (Luca 7:12-15)

El a transformat apa în vin

„Isus le-a zis: «Umpleți vasele acestea cu apă»… «Scoateți acum», le-a zis El, «și aduceți nunului». Și i-au adus. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin – el nu știa de unde vine vinul acesta.” (Ioan 2:3-11)

El a mers pe apă

„Când se îngâna ziua cu noaptea, Isus a venit la ei, umblând pe mare.” (Matei 14:25)

El a hrănit mii având puțină hrană

„El a luat cele cinci pâini și cei doi pești. Și-a ridicat ochii spre cer, și a rostit binecuvântarea. Apoi a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor, ca ei să le împartă norodului. Asemenea și cei doi pești, i-a împărțit la toți. Au mâncat toți și s-au săturat.” (Marcu 6:39-42)