Misiunea lui Isus Hristos

Isus Hristos este cea mai măreață ființă care S-a născut pe acest pământ – exemplul nostru perfect. El este Domnul domnilor, Creatorul, Salvatorul nostru și El a venit pe pământ pentru ca noi să putem să trăim din nou în prezența lui Dumnezeu.

Fiul lui Dumnezeu

Isus este Primul Născut în spirit al lui Dumnezeu Tatăl și singurul copil în trup al lui Dumnezeu. Mama Sa muritoare, Maria, L-a purtat înainte ca El să Se nască și L-a crescut în timp ce El era pe pământ. Misiunea Sa a fost hotărâtă înainte ca lumea să fi fost creată.

Miracolele lui Isus i-au convins pe mulți că El era un profet, însă El a fost mai mult decât atât. Când El i-a întrebat pe ucenicii Săi: „Cine ziceți că sunt?”, Simon Petru a răspuns: „Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu” (Matei 16:15-16).

Învățător

Isus a fost cel mai măreț învățător care a trăit vreodată, iar El ne învață și în prezent. La vârsta de 12 ani, Isus era în templu propovăduind învățătorilor (vezi Luca 2:46). Ei erau uimiți de cunoașterea Sa. Isus a continuat rostind predici minunate de-a lungul vieții Sale.

Isus a propovăduit că toți oamenii pot „să aibă viață, și s-o aibă din belșug” (Ioan 10:10). Prin credință în Isus și supunere față de învățăturile Sale putem să trăim din nou în prezența lui Dumnezeu.

Exemplu

Isus a trăit o viață perfectă – fără de păcat – și ne-a oferit exemplul perfect potrivit căruia să trăim. Toate lucrurile religioase trebuie înfăptuite în numele Său sfânt.

Isus nu a avut nevoie de botez pentru a curăța vreun păcat. Însă El a fost botezat pentru a ne arăta că botezul este necesar pentru toți „[pentru a împlini] tot ce trebuie împlinit” (Matei 3:15).

Isus este, de asemenea, exemplul perfect de dragoste. În timpul vieții Sale pe pământ, El a avut grijă de cei săraci, a vindecat leproși (vezi Luca 17:12-19) și nu a respins niciodată copilașii (vezi Matei 19:13-14). Dragostea Sa este nesfârșită și disponibilă tuturor celor care au nevoie de ea.

Isus ne-a învățat că trebuie să iertăm. Chiar și în timp ce murea pe cruce, Isus i-a iertat pe cei care L-au ucis.

Salvator

Numele ebraic al lui Isus este Jeshua, care înseamnă „Salvator”. Isus Și-a îndeplinit rolul de Salvator prin sacrificiul și învierea Sa făcute de bunăvoie.

În Grădina Ghetsimani, Isus a simțit greutatea fiecărui păcat și fiecărei dureri cunoscute de omenire. Isus a suferit pentru fiecare păcat al fiecărui om care a trăit vreodată.