Botez

Botezul este un legământ – sau o promisiune – pe care îl faci cu Dumnezeu. Când ești botezat, promiți să-I slujești și să urmezi poruncile Sale cât de bine poți.

Urmează exemplul perfect al Salvatorului

Dacă ai citit vreodată Noul Testament, probabil cunoști povestirea în care Isus Se duce la Ioan Botezătorul pentru a fi botezat.

„Atunci a venit Isus din Galilea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-L oprească. «Eu», zicea el, «am trebuință să fiu botezat de Tine, și Tu vii la mine?» Drept răspuns, Isus i-a zis: «Lasă-Mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit».” (Matei 3:13-15)

Chiar și Isus, care nu a păcătuit niciodată, a fost botezat pentru a da dovadă de supunere față de Dumnezeu și pentru a fi exemplul pe care să-l urmăm.

Botezul este necesar pentru a intra în Cer

Isus ne-a învățat că trebuie să fim botezați pentru a ne putea întoarce să trăim în prezența lui Dumnezeu după ce se va fi încheiat această viață.

Botezul înseamnă să te „[naști] din apă”. Ne permite să fim curățați de păcatele noastre, ceea ce ne este necesar pentru a ne putea întoarce la Dumnezeu.

Află cum să fii botezat
Vorbește cu misionarii

Botezul trebuie înfăptuit prin scufundare

Botezurile în Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă sunt înfăptuite prin scufundare, însemnând faptul că o persoană este „scufundată” de tot în apă și, apoi, scoasă din apă. Biblia ne spune că, „de îndată ce a fost botezat, Isus a ieșit afară din apă” (Matei 3:16). Botezul prin scufundare este frumos nu doar pentru că simbolizează spălarea păcatelor, ci și moartea, înmormântarea și învierea. Botezul semnifică sfârșitul stilului tău vechi de viață și nașterea într-o viață dedicată valorilor creștine (vezi Romani 6:3-6).

Sfinții din zilele din urmă cred că botezul trebuie înfăptuit de cineva care deține autoritatea corespunzătoare a preoției. Acea autoritate venită direct de la Isus Hristos a fost înapoiată prin restaurarea Bisericii lui Hristos.

Botezul și Spiritul Sfânt

Deși botezul în sine este un eveniment important, el nu este complet fără primirea darului Duhului Sfânt (sau Spiritul Sfânt). Să-L primești pe Duhul Sfânt înseamnă să te naști din Duh (Ioan 3:5). Darul Duhului Sfânt îți este oferit după botezul tău, pentru a putea primi ajutorul lui Dumnezeu, îndrumarea Sa și alinare de-a lungul vieții tale.

Promisiunile botezului

TU PROMIȚI: să slujești altora

„…să [porți] greutățile unul altuia, pentru ca ele să fie ușoare” [Mosia 18:8]

TU PROMIȚI: să dai dovadă de dragoste și compasiune

„… să [jelești] împreună cu cei care jelesc; da, și să-i [mângâi] pe aceia care au nevoie să fie mângâiați” (Mosia 18:9)

DUMNEZEU PROMITE: să-ți dea Spiritul Sfânt

„… pentru ca El să-Și poată revărsa Spiritul Său mai din plin asupra voastră” (Mosia 18:10)

TU PROMIȚI: să fii un exemplu bun

„să [fii martorul] lui Dumnezeu în toate timpurile și în toate lucrurile și în toate locurile în care se întâmplă să [te afli]” (Mosia 18:9).

TU PROMIȚI: să ții poruncile lui Dumnezeu

„… că Îl [vei] sluji și [vei] ține poruncile Lui” (Mosia 18:10)

DUMNEZEU PROMITE: să-ți ofere viață veșnică

„… ca să [poți fi mântuit] de Dumnezeu și să [te numeri] printre aceia de la învierea dintâi, pentru că să [poți] avea viață veșnică” (Mosia 18:9).

Poți fi botezat

Apostolul Petru a clarificat, de asemenea, că botezul este o poruncă pentru toată lumea: „«Pocăiți-vă»”, le-a zis Petru, «și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veți primi darul Sfântului Duh»” (Faptele apostolilor 2:38).

Înainte de a fi botezat, îți arăți dorința de a ține poruncile lui Dumnezeu pocăindu-te pentru greșelile tale. Acest lucru poate să însemne faptul de a-ți mărturisi păcatele înainte de a fi botezat (vezi Matei 3:6) sau de a-ți îndrepta greșelile, acolo unde se poate.

Când ești botezat, ai ocazia de a începe o viață nouă – una dedicată faptului de a-L urma pe Isus Hristos. Păcatele îți sunt iertate și îți poți lua din nou angajamentul de a face alegeri care duc la fericire. După ce ești botezat și primești darul Duhului Sfânt, El te va ajuta, te va alina și te va îndruma în acțiunile tale.

Întrebări generale

Oamenii au multe întrebări despre „mormoni” sau, spus într-un mod mult mai respectuos, membrii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă. Apasă aici pentru a vedea toată lista.