Cum găsesc biserica creștină corectă pentru mine?

„La ce biserică ar trebui să mă duc? Îi pasă lui Dumnezeu la ce biserică mă duc?” Poate că ai adresat întrebări ca acestea când te-ai gândit la locul religiei în viața ta. Când cauți o biserică, este util să te gândești la ce au propovăduit Isus și apostolii și profeții Săi.

Găsește o comunitate de credincioși

Într-una dintre cele zece porunci ale Sale, Dumnezeu a spus: „Adu-ți aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfințești” (Exodul 20:8). Unul dintre modurile în care ținem sfântă ziua de sabat este acela de a ne duce la biserică. Isus ne-a mai învățat: „Voi trebuie să vă adunați laolaltă adeseori” (3 Nefi 18:22). Dumnezeu dorește ca noi să ne ducem, cu regularitate, la biserică pentru a-L preaslăvi și a fi întăriți de alți credincioși.

Pe lângă faptul de a ne duce duminica la biserică, Dumnezeu dorește ca noi să ne punem credința în practică în fiecare zi. El ne-a spus: „Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți” (Matei 22:39). Pe măsură ce căutăm modalități de a iubi, sluji și a ne împărtăși talentele cu regularitate ca parte a comunității bisericii, facem ceea ce dorește Dumnezeu să facem.

Găsește o biserică ce este condusă de Isus Hristos

În Biblie, apostolul Pavel ne-a învățat că Biserica lui Isus este „[zidită] pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos” (Efeseni 2:20). Isus este capul Bisericii Sale și El cheamă apostoli și profeți pentru a-L ajuta să-Și îndrume și să-Și învețe poporul. Aceeași organizare cu apostoli și profeți există în prezent în Biserica lui Hristos – Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă.

În anul 1820, un tânăr pe nume Joseph Smith a îngenuncheat în rugăciune întrebându-L pe Dumnezeu căreia dintre toate bisericile creștine trebuia să i se alăture. Această rugăciune a dus la începutul restaurării de către Dumnezeu a adevărurilor pierdute și la comunicarea directă, din nou, printr-un profet. Dumnezeu și Isus Hristos l-au îndrumat pe Joseph să nu se alăture niciunei biserici existente. În schimb, Joseph a fost chemat să fie profet și să organizeze biserica restaurată a lui Hristos, Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă.

Găsește binecuvântări prin preaslăvire și slujire

Dumnezeu dorește să-ți ofere binecuvântări, inclusiv binecuvântarea fericirii. Poți găsi fericire fiind alături de semeni credincioși și slujind și preaslăvind cu ei.

O altă binecuvântare care rezultă ca urmare a faptului de a te duce cu regularitate la biserică este participarea la împărtășanie (sau euharistie). Înainte să moară, Isus a luat pâine și vin, le-a binecuvântat și le-a dat ucenicilor Săi. El le-a spus că ele reprezentau trupul și sângele Său și că ei trebuiau să continue să ia des din pâine și din vin pentru a-și aminti de El (vezi Luca 22:19-20 și 3 Nefi 18:1-11).

Fii foarte atent cum te simți la biserică. Dumnezeu te va ajuta să știi, prin Spiritul Sfânt, dacă te afli în locul corect. Spiritul te va ajuta să simți „[dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine și credincioșie]” (Galateni 5:22).

Găsește o clădire a Bisericii aproape de tine

Biserica lui Isus Hristos este pentru întreaga lume. Aceasta înseamnă că probabil vei putea găsi o congregație a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă aproape de casa ta.

Vino și participă la o adunare a Bisericii. Toți vizitatorii sunt bineveniți.
Găsește o clădire a Bisericii aproape de tine