Împărtășania

Cea mai importantă parte a adunărilor noastre de duminica este împărtășania (sau euharistia).

În fiecare săptămână, pâinea și apa sunt binecuvântate și oferite congregației. Când mâncăm și bem aceste elemente simbolice, promitem să ne aducem aminte de sacrificiul lui Isus și să ne străduim să ținem poruncile Sale. Este o ocazie minunată să simțim dragostea lui Dumnezeu pentru noi și să invităm Duhul Sfânt să ne îndrume și să ne aline.

Prima împărtășanie

În seara de dinaintea răstignirii Sale, Isus S-a întâlnit cu apostolii Săi și a instituit împărtășania. El a luat pâine, a binecuvântat-o și a rupt-o, și le-a dat-o spunând: „Acesta este trupul Meu, care se dă pentru voi; să faceți lucrul acesta spre pomenirea Mea” (Luca 22:19). Apoi, El a luat vin, l-a binecuvântat și li l-a dat spunând: „Acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele Meu, care se varsă pentru voi” (Luca 22:20).

În prezent, luăm din împărtășanie ca memento săptămânal al sacrificiului făcut de Isus Hristos, ceea ce ne permite să fim iertați de păcatele noastre și să trăim din nou după ce vom fi murit.

Vino și participă la o adunare a Bisericii. Toți vizitatorii sunt bineveniți.
Găsește o clădire a Bisericii aproape de tine

Promisiunile pe care le facem în timpul împărtășaniei

Când luăm în fiecare săptămână din împărtășanie, promitem că:

1. suntem dornici să luăm asupra noastră numele lui Isus și să ne amintim mereu de El (aceasta înseamnă că încercăm să-L reprezentăm pe Isus prin cuvintele și prin faptele noastre);

2. vom ține poruncile Sale.

Binecuvântări care rezultă din luarea din împărtășanie

Dacă ne ținem angajamentele pe care ni le-am luat înaintea Domnului, ni se promite îndrumarea și alinarea Spiritului Său Sfânt. Faptul de a avea Spiritul Sfânt cu noi este una dintre cele mai mari binecuvântări din această viață.

De ce folosim apă în loc de vin

Faptul de a ne aminti de Salvator este cel mai important aspect al împărtășaniei. Dumnezeu a revelat profeților din zilele noastre că apa poate, de asemenea, să simbolizeze sângele lui Isus și să ne amintească de sacrificiul Său.