Ce este Cartea lui Mormon?

Faptul de a-i citi cuvintele ne poate ajuta să ne înțelegem scopul în viață, să primim răspunsuri la întrebări importante și să ne apropiem de Isus Hristos.

Cartea lui Mormon cuprinde scrieri sacre ale celor care L-au urmat pe Isus. Așa cum Dumnezeu le-a vorbit lui Moise și Noe în Biblie, tot așa El le-a vorbit oamenilor de pe meleagurile americane. Acești bărbați, numiți profeți, au consemnat cuvântul lui Dumnezeu. Scrierile lor au fost, în cele din urmă, adunate într-o singură carte de un profet pe nume Mormon.

Oamenii lui Dumnezeu au fost întotdeauna învățați de profeți în viață. Asemenea nouă în prezent, femeile și bărbații din acele vremuri s-au confruntat cu ispite, au căutat înțelepciune și au trăit vieți mai fericite când au urmat învățăturile lui Isus Hristos. Ne putem recunoaște în povestirile lor – consemnări spirituale inspirate și care inspiră. Cartea lui Mormon este o dovadă a faptului că Dumnezeu îi iubește pe toți copiii Săi și că este implicat în viața lor. Slujește drept martoră a adevărurilor din Biblie și a divinității și a învățăturilor lui Isus Hristos.

Cartea lui Mormon răspunde la marile întrebări

Cartea lui Mormon ne poate ajuta să înțelegem întrebările esențiale pe care toți le avem la un moment dat.

  • Există viață după moarte?
  • Ce ne așteaptă de partea cealaltă?
  • Care este scopul vieții?
  • Cum pot avea parte de fericire și pace acum?
  • Mă cunoaște Dumnezeu și-mi aude rugăciunile?
  • Cum pot evita păcatul și cum pot învăța să mă pocăiesc cu adevărat? 

Dacă dorești, misionarii se pot întâlni cu tine și pot discuta despre fragmente care răspund la aceste întrebări. Ei îți vor aduce, de asemenea, un exemplar gratuit al Cărții lui Mormon.

Promisiunea Cărții lui Mormon

Dumnezeu ne promite că, dacă citim Cartea lui Mormon cu inima și mintea deschise, El ne va dezvălui, fiecăruia în parte, caracterul ei divin și adevărul ei prin inspirație de la Spiritul Sfânt. Aproximativ 80.000 de misionari predau oamenilor despre această carte pe șase continente în 107 limbi – și acești oameni pun în prezent la încercare această promisiune. Misionarii oferă gratuit exemplare ale Cărții lui Mormon și milioane de oameni o consideră una dintre posesiunile lor cele mai valoroase. Bărbați și femei din întreaga lume, din orice mediu social, învață că volumul Cartea lui Mormon ne poate ajuta să găsim pace și credință în această viață și salvare eternă în viața de apoi.

Cum avem Cartea lui Mormon în prezent?

În anul 1823, Joseph Smith a fost dus de un înger la aceste cronici străvechi și le-a tradus prin intermediul puterii lui Dumnezeu.  Asemenea profeților din vechime care au fost înaintea lui, Joseph Smith a slujit în calitate de mesager al lui Dumnezeu și a depus mărturie despre ispășirea lui Isus Hristos și despre capacitatea Salvatorului de a ne schimba viața în bine.

De ce este importantă Cartea lui Mormon?

Principiile care au fost consemnate în Cartea lui Mormon – credința în Isus Hristos, pocăința, botezul, bucuria, salvarea – a schimbat viața oamenilor din vechime. În zilele noastre, Cartea lui Mormon a influențat viața a milioane de oameni din întreaga lume aducându-i mai aproape de Isus Hristos.

Cum poate Cartea lui Mormon să fie un beneficiu pentru viața mea?

Scripturile sunt mai mult decât doar cuvinte și povestiri vechi. Ele sunt mesaje relevante, binevenite pentru problemele cu care ne confruntăm. Când citești Cartea lui Mormon întrebându-te frecvent „Ce se spune aici?”, vei înțelege că acolo sunt multe mesaje relevante pentru tine în prezent. Cartea a fost scrisă pentru a inspira cititorii să ia hotărâri care, în cele din urmă, le va îmbunătăți viața și-i va aduce mai aproape de Dumnezeu. Speranța autorilor a fost ca propriile cuvinte să-i ducă pe oameni la Isus Hristos și să schimbe comportamente; să alunge tristețea, nesiguranța și teama; să ofere un scop și îndrumare perspectivei oamenilor în viață; și să ofere oamenilor dovada că Dumnezeu este în continuare „un Dumnezeu al minunilor” (Mormon 9:10).

Importanța Cărții lui Mormon în lume poate fi evaluată prin numărul de exemplare distribuite sau prin creșterea totală a numărului de oameni care aleg să-L urmeze pe Isus Hristos după ce au citit cartea. Însă cel mai important efect este cel personal. Cartea lui Mormon răspunde la întrebări, oferă speranță și întărește tăria spirituală a oamenilor, unul câte unul.

Găsește pace citind Cartea lui Mormon

Oamenii a căror viață s-a schimbat ca urmarea a citirii Cărții lui Mormon au găsit-o când au fost păcătoși sau când au fost credincioși, când au fost deznădăjduiți sau când au fost fericiți. Pentru a găsi înțeles în Cartea lui Mormon, oamenii pot fi educați sau needucați, singuri sau înconjurați de prieteni sau familie, realizați financiar sau cu probleme economice. Singura caracteristică ce este comună este aceea că oamenii asupra cărora această carte are o influență o iau cu dorința simplă de a-i cunoaște și de a-i înțelege adevărul.

Întrebări generale

Oamenii au multe întrebări despre „mormoni” sau, spus într-un mod mult mai respectuos, membrii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă. Apasă aici pentru a vedea toată lista.

Iată mai jos un scurt rezumat al acestei istorii epice, de o mie de ani, care se găsește în Cartea lui Mormon.

În esență, Cartea lui Mormon este povestea unei familii. Lehi este un profet din Ierusalim. Dumnezeu îl avertizează pe Lehi într-un vis să își ia familia și să părăsească Ierusalimul, deoarece acesta avea să fie cucerit. Ei au traversat oceanul și au ajuns pe meleagurile americane. Laman și Lemuel, fiii cei mari ai lui Lehi, nu cred că tatăl lor primește inspirație de la Dumnezeu. Fratele lor mai mic, Nefi, are multă credință. Nefi este ales de Dumnezeu să conducă familia și să fie învățătorul lor.

În cele din urmă, oamenii se împart în două grupuri: nefiții și lamaniții. Aceste grupuri se războiesc deseori unul cu celălalt și credința lor în Isus este în mod constant pusă la încercare. Această credință umple paginile Cărții lui Mormon sub forma unor predici, lecții de viață și experiențe spirituale puternice.

După ce Isus a înviat, El S-a arătat oamenilor de pe meleagurile americane. El îi învață despre botez și iertare. El îi vindecă pe cei bolnavi și le binecuvântează copiii. El întemeiază Biserica Sa. Spre deosebire de oamenii din Ierusalim, oamenii de pe meleagurile americane Îl ascultă pe Isus. După vizita Sa, ei trăiesc în pace sute de ani.

În timp, oamenii își pierd credința și războiul începe din nou, ceea ce duce la dispariția a aproape întregii populații.

Asemenea Bibliei, Cartea lui Mormon are mulți autori. Este o colecție de jurnale și istorisiri care au fost transmise de la un scriitor la altul timp de aproape o mie de ani. Primul autor este profetul Nefi, care a plecat din Ierusalim împreună cu membrii familiei sale în anul 600 î.H. și a venit pe meleagurile americane. Nefi a dat cronica fratelui său mai mic, care i-a dat-o fiului său. Fiecare autor a oferit mereu cronica cuiva în care avea încredere. Mormon a fost profetul care a pus laolaltă toate scrierile într-o carte. De aceea cartea se numește Cartea lui Mormon.

În anul 1823, Joseph Smith a fost dus la aceste cronici străvechi și el le-a tradus prin intermediul puterii lui Dumnezeu.

Cartea lui Mormon susține Biblia și, deseori, clarifică învățăturile lui Isus Hristos. De exemplu, cărțile Marcu și Luca din Biblie relatează aceleași povestiri despre Isus, dar poți învăța mai multe dacă citești două puncte de vedere.

Împreună, Cartea lui Mormon și Biblia conțin mii de ani de inspirație, îndrumare și instruire. Ele arată că Dumnezeu iubește și îndrumă oamenii din toată lumea. Studiind ambele cărți, poți dobândi o înțelegere mai bună despre cine este Dumnezeu și ceea ce El vrea pentru tine.