Rolul lui Isus Hristos

Isus Hristos este Salvatorul lumii. Când venim la El, El ne salvează, ne ajută să simțim dragostea Sa și ne oferă speranță. Rolul Său este de a ne salva și de a fi exemplu pentru noi.

De ce este important rolul lui Hristos?

Milioane de oameni știu despre Isus Hristos. Este suficient să știm cine este Isus și despre rolul Său în planul Tatălui nostru Ceresc? Acea cunoaștere este, de fapt, doar începutul.

Faptul de a înțelege și de a accepta rolul lui Isus Hristos de Salvator este cheia oricărei religii creștine. Și necesită mai mult decât o credință teoretică potrivit căreia El a trăit și a realizat lucruri mărețe. Necesită să avem încredere în faptul că El a înviat cu adevărat și că El a suferit nu doar moartea, ci și durere spirituală pentru păcatele noastre.

Isus a simțit durerea, vina și suferința pe care le simțim ca urmare a alegerilor greșite. Și mai important, El a acceptat responsabilitatea și a plătit prețul pentru greșelile noastre de pe pământ – dacă noi, în schimb, ne pocăim sincer și acceptăm poruncile Sale și rolul Său divin de Mântuitor. Când facem astfel, suntem eliberați de păcatele noastre. Putem fi curați din punct de vedere spiritual și demni să intrăm în prezența lui Dumnezeu.

Acesta este un concept complex – unul care poate fi greu de cercetat din perspectiva noastră limitată. Dar este posibil. Pacea sublimă pe care Tatăl nostru Ceresc dorește s-o avem ne este, de asemenea, pusă la dispoziție chiar acum datorită sacrificiului făcut de Isus Hristos.

Cum mă pot apropia de Hristos?

În timp ce nu putem veni fizic la Hristos așa cum au făcut-o ucenicii de la început, putem veni la El cercetând scripturile. Putem ajunge să-L cunoaștem prin mărturiile profeților și ucenicilor în viață. Ni se poate confirma existența Sa prin Mângâietor, Duhul Sfânt.

„Cei mai mulți dintre noi nu-L vor vedea pe Dumnezeu așa cum Îl văd profeții, dar totuși, micile îndemnuri ale Spiritului – gândurile și sentimentele pe care Duhul Sfânt le aduce în mintea și inima noastră – ne vor da o cunoaștere de netăgăduit că El trăiește și că El ne iubește” (Robert D. Hales, „Să căutăm să-I cunoaștem pe Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc, și pe Fiul Său, Isus Hristos”, Ensign sau Liahona, nov. 2009, p. 32).

Isus Hristos ne cunoaște pe fiecare în parte. Dacă nu facem decât să ne dorim, și noi Îl putem cunoaște.