Biserica inițială a lui Isus a fost distrusă

După moartea apostolilor lui Isus, autoritatea preoției lui Dumnezeu a fost pierdută.

Isus a ales apostoli și profeți care să conducă Biserica Sa

Când Isus a fost pe pământ, El a chemat doisprezece apostoli și le-a dat autoritatea de a predica, de a boteza și de a conduce poporul Său. După ce Isus a plecat de pe pământ, apostolii au continuat să primească îndrumarea Sa prin Spiritul Sfânt. Ei au lucrat pentru a întemeia biserici în orașe din vechime, precum Roma, în Grecia și mai departe. Dar s-au chinuit în mod constant să mențină ordinea printre nou convertiții creștini.

Biserica lui Isus a fost respinsă, modificată și, în cele din urmă, pierdută

Pe măsură ce Biserica a crescut, apostolii s-au confruntat cu disensiuni în rândul credincioșilor și cu opoziție cruntă din partea necredincioșilor. Mulți dintre apostoli au fost martirizați și oamenii nu au fost de acord în legătură cu înțelesul învățăturilor lui Isus. Oamenii au început să întemeieze diferite biserici fără a avea autoritatea lui Dumnezeu de a face acest lucru. Aceste biserici s-au îndepărtat de Biserica inițială a lui Isus Hristos.

Drept rezultat, creștinismul a avut parte de o apostazie răspândită peste tot, sau de o îndepărtare de crezurile religioase de bază. Preoția lui Dumnezeu, sau autoritatea de a acționa în numele lui Dumnezeu, a fost pierdută, principiile pure au fost modificate și adevărurile Evangheliei au fost împrăștiate.

Reformatorii au încercat să aducă biserica înapoi

În secolul al XVI-lea, reformatori, cum ar fi Martin Luther și John Calvin, au conștientizat starea decăzută a creștinismului. Ei au dorit să readucă biserica creștină la starea ei originală pentru a o alinia mai mult la învățăturile biblice.

Însă nu era suficient ca Biserica inițială a lui Isus Hristos să fie doar „reformată”. Anumite principii și adevăruri fuseseră pierdute cu mult timp în urmă, alături de autoritatea preoției de a acționa în numele lui Dumnezeu. Biserica lui Isus Hristos, în plenitudinea ei, trebuia adusă înapoi, restabilită sau, cu alte cuvinte, restaurată.

Află despre Biserica restaurată a lui Isus Hristos
Întâlnește-te cu misionarii