Biserica lui Isus a fost restaurată

În anul 1820, Dumnezeu și Isus au chemat un nou profet care să restaureze Biserica adevărată. Numele lui a fost Joseph Smith.

Joseph Smith a crescut ca un băiat umil de la țară, în Palmyra, New York. Multe biserici și mulți predicatori se întreceau să convertească oameni în acea zonă. Joseph era confuz și nu știa cărei biserici să se alăture, deoarece toate propovăduiau lucruri diferite. El a găsit un verset în Biblie care spunea să Îl întrebăm pe Dumnezeu dacă avem o întrebare, iar El avea să răspundă.

Primește un exemplar gratuit al Cărții lui Mormon
Comandă acum

Joseph a hotărât să se roage. El s-a dus într-un loc retras în pădure și a îngenuncheat întrebându-L, cu umilință, pe Dumnezeu cărei biserici să i se alăture. Dumnezeu și Isus i S-au arătat într-o viziune. Mai târziu, Joseph a descris această experiență sacră:

„Am văzut un stâlp de lumină exact deasupra capului meu, mai luminos ca strălucirea soarelui, care a coborât treptat până când a căzut deasupra mea… Când lumina s-a oprit asupra mea, am văzut două Personaje, ale căror strălucire și slavă întreceau orice descriere și care stăteau deasupra mea, în aer. Unul dintre Ele mi-a vorbit, chemându-mă pe nume, și a spus, arătând către celălalt: Acesta este Fiul Meu Iubit. Ascultă-L!” (Joseph Smith – Istorie 1:16-17).

Dumnezeu Tatăl și Fiul Său, Isus Hristos, i-au spus lui Joseph să nu se alăture niciunei biserici existente. Ei au spus că, prin el, Isus avea să restaureze în cele din urmă Biserica Sa inițială. Joseph Smith avea să devină profet, asemenea profeților din vechime din Biblie. După un timp, lui i s-a dat importanta autoritate a preoției care fusese pierdută și, împreună cu aceasta, puterea de a boteza, de a vindeca pe cei bolnavi și de a chema apostoli și alți conducători. Biserica restaurată a fost organizată în mod oficial în data de 6 aprilie 1830.

Rolul Cărții lui Mormon în restaurarea Bisericii lui Isus

Când Isus a restabilit Biserica Sa, El a scos la lumină o cronică din vechime care a fost tradusă de Joseph Smith. Este cunoscută sub denumirea de Cartea lui Mormon: un alt testament al lui Isus Hristos. Ea susține și clarifică Biblia asigurându-se că învățăturile lui Isus Hristos rămân pure și corecte. Poți ajunge să știi că volumul Cartea lui Mormon, asemenea Bibliei, este cuvântul lui Dumnezeu citind-o și rugându-te pentru a ști dacă este adevărată. Dacă Dumnezeu îți răspunde că este adevărată, vei ști că Joseph Smith a fost un profet și că ai găsit adevărata Biserică a lui Isus.

Află despre Biserica restaurată a lui Isus Hristos
Întâlnește-te cu misionarii

Isus Hristos conduce astăzi Biserica Sa prin profeți

Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă este Biserica restaurată a lui Isus Hristos. Isus este într-adevăr capul Bisericii Sale și El ne îndrumă către Dumnezeu printr-un profet din zilele noastre.

Vino să-L preaslăvești pe Salvatorul Isus Hristos alături de noi! Vei fi binecuvântat studiind învățăturile Sale din scripturile sfinte și ascultând ceea ce El le-a spus profeților și apostolilor din zilele noastre. Vei simți dragostea lui Dumnezeu pe măsură ce le slujești altora în Biserica Domnului.

Toată lumea este binevenită la biserică
Găsește o clădire a Bisericii aproape de tine

Întrebări generale

Oamenii au multe întrebări despre „mormoni” sau, spus într-un mod mult mai respectuos, membrii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă. Apasă aici pentru a vedea toată lista.