Biserica lui Isus a fost restaurată

În anul 1820, Dumnezeu și Isus au chemat un nou profet care să restaureze Biserica adevărată. Numele lui a fost Joseph Smith.

Joseph Smith a crescut ca un băiat umil de la țară, în Palmyra, New York. Multe biserici și mulți predicatori se întreceau să convertească oameni în acea zonă. Joseph era confuz și nu știa cărei biserici să se alăture, deoarece toate propovăduiau lucruri diferite. El a găsit un verset în Biblie care spunea să Îl întrebăm pe Dumnezeu dacă avem o întrebare, iar El avea să răspundă.

Primește un exemplar gratuit al Cărții lui Mormon
Comandă acum

Joseph a hotărât să se roage. El s-a dus într-un loc retras în pădure și a îngenuncheat întrebându-L, cu umilință, pe Dumnezeu cărei biserici să i se alăture. Dumnezeu și Isus i S-au arătat într-o viziune. Mai târziu, Joseph a descris această experiență sacră:

„Am văzut un stâlp de lumină exact deasupra capului meu, mai luminos ca strălucirea soarelui, care a coborât treptat până când a căzut deasupra mea… Când lumina s-a oprit asupra mea, am văzut două Personaje, ale căror strălucire și slavă întreceau orice descriere și care stăteau deasupra mea, în aer. Unul dintre Ele mi-a vorbit, chemându-mă pe nume, și a spus, arătând către celălalt: Acesta este Fiul Meu Iubit. Ascultă-L!” (Joseph Smith – Istorie 1:16-17).

Dumnezeu Tatăl și Fiul Său, Isus Hristos, i-au spus lui Joseph să nu se alăture niciunei biserici existente. Ei au spus că, prin el, Isus avea să restaureze în cele din urmă Biserica Sa inițială. Joseph Smith avea să devină profet, asemenea profeților din vechime din Biblie. După un timp, lui i s-a dat importanta autoritate a preoției care fusese pierdută și, împreună cu aceasta, puterea de a boteza, de a vindeca pe cei bolnavi și de a chema apostoli și alți conducători. Biserica restaurată a fost organizată în mod oficial în data de 6 aprilie 1830.

Rolul Cărții lui Mormon în restaurarea Bisericii lui Isus

Când Isus a restabilit Biserica Sa, El a scos la lumină o cronică din vechime care a fost tradusă de Joseph Smith. Este cunoscută sub denumirea de Cartea lui Mormon: un alt testament al lui Isus Hristos. Ea susține și clarifică Biblia asigurându-se că învățăturile lui Isus Hristos rămân pure și corecte. Poți ajunge să știi că volumul Cartea lui Mormon, asemenea Bibliei, este cuvântul lui Dumnezeu citind-o și rugându-te pentru a ști dacă este adevărată. Dacă Dumnezeu îți răspunde că este adevărată, vei ști că Joseph Smith a fost un profet și că ai găsit adevărata Biserică a lui Isus.

Află despre Biserica restaurată a lui Isus Hristos
Întâlnește-te cu misionarii

Isus Hristos conduce astăzi Biserica Sa prin profeți

Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă este Biserica restaurată a lui Isus Hristos. Isus este într-adevăr capul Bisericii Sale și El ne îndrumă către Dumnezeu printr-un profet din zilele noastre.

Vino să-L preaslăvești pe Salvatorul Isus Hristos alături de noi! Vei fi binecuvântat studiind învățăturile Sale din scripturile sfinte și ascultând ceea ce El le-a spus profeților și apostolilor din zilele noastre. Vei simți dragostea lui Dumnezeu pe măsură ce le slujești altora în Biserica Domnului.

Toată lumea este binevenită la biserică
Găsește o clădire a Bisericii aproape de tine

Întrebări generale

Oamenii au multe întrebări despre „mormoni” sau, spus într-un mod mult mai respectuos, membrii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă. Apasă aici pentru a vedea toată lista.

Există un număr tot mai mare de oameni care resping ideea religiei organizate și preferă să fie spirituali în propriul mod și încercând să trăiască o viață bună. Dar oamenii au nevoie atât de religie organizată, cât și de spiritualitate individuală. Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă oferă structura și autoritatea preoției necesare pentru a îndeplini toate poruncile lui Dumnezeu, inclusiv botezul și luarea din împărtășanie (sau euharistia). Ar trebui să te duci la biserică duminica în timp ce faci un efort de a fi spiritual și a sluji altora de-a lungul săptămânii.

Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă a fost organizată oficial în Fayette, New York, în anul 1830. Primul președinte al Bisericii a fost Joseph Smith. El a avut o viziune cu Isus Hristos și Dumnezeu Tatăl și a fost chemat profet pentru a restaura Biserica lui Isus Hristos. El a primit preoția lui Dumnezeu, a tradus Cartea lui Mormon și a trimis misionari să predice Evanghelia în America de Nord și pe alte continente.

Sediul central al Bisericii a fost mutat în Ohio, Missouri și în Illinois pentru a scăpa de persecuție și a găsi un loc în care membrii să se adune. Din cauza suspiciunilor și conflictelor politice locale, profetul Joseph Smith a fost dus la închisoare, în mod ilegal, în anul 1844 și ucis de o gloată.

Brigham Young a devenit al doilea președinte al Bisericii. El a condus sfinții de-a lungul câmpiilor Statelor Unite în căruțe acoperite spre Munții Stâncoși din Utah. De atunci, Biserica a crescut în mod spectaculos în întreaga lume. Astăzi, sunt peste 16 milioane de membri în peste 170 de țări din toată lumea.

Primul pas este să te întâlnești cu misionarii. Ei te vor învăța crezurile și practicile de bază ale Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă. Ei pot, de asemenea, să-ți răspundă la orice întrebări ai avea despre Biserică și să-ți spună ce se așteaptă de la membrii acesteia.

Trebuie, de asemenea, să începi să participi la adunările de preaslăvire. Vei descoperi bucuria de a aparține unei comunități de oameni cărora le pasă unul de altul și se străduiesc să urmeze exemplul lui Isus Hristos.

Când ești gata să te alături Bisericii, poți alege să fii botezat și să devii membru în mod oficial. Poți fi botezat fie de misionari, fie de cineva pe care l-ai cunoscut la Biserică.

Asemenea Bibliei, Cartea lui Mormon are mulți autori. Este o colecție de jurnale și istorisiri care au fost transmise de la un scriitor la altul timp de aproape o mie de ani. Primul autor este profetul Nefi, care a plecat din Ierusalim împreună cu membrii familiei sale în anul 600 î.H. și a venit pe meleagurile americane. Nefi a dat cronica fratelui său mai mic, care i-a dat-o fiului său. Fiecare autor a oferit mereu cronica cuiva în care avea încredere. Mormon a fost profetul care a pus laolaltă toate scrierile într-o carte. De aceea cartea se numește Cartea lui Mormon.

În anul 1823, Joseph Smith a fost dus la aceste cronici străvechi și el le-a tradus prin intermediul puterii lui Dumnezeu.