Cum conlucrează Biblia și Cartea lui Mormon

Amândouă te pot ajuta să te apropii de Isus Hristos și să afli mai mult despre Evanghelia Sa.

Noi prețuim Biblia

Membrii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, asemenea multor oameni din întreaga lume, găsesc alinare și inspirație în Biblie. Noi credem că ea este cuvântul sacru al lui Dumnezeu.

În Biblie, apostolul Pavel ne-a învățat: „Orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau a trei martori” (2 Corinteni 13:1). Când Dumnezeu predă un principiu important, El oferă o altă sursă pentru a-l confirma. Cartea lui Mormon este o a doua mărturie despre învățăturile Bibliei. În timp ce mulți oameni se îndepărtează în prezent de Dumnezeu și de religie, faptul de a avea mai mult decât o singură mărturie despre cuvintele lui Dumnezeu ne poate ajuta să rămânem pe cărare.

Biblia și Cartea lui Mormon sunt compatibile

Cartea lui Mormon și Biblia își susțin reciproc învățăturile, iar noi îndrăgim ambele cărți. Fiecare carte descrie interacțiunile lui Dumnezeu cu oameni din zone diferite ale lumii, însă ambele cărți predau multe dintre aceleași principii. Cartea lui Mormon confirmă ceea ce afirmă Biblia despre Isus Hristos și clarifică multe alte învățături creștine.

Studiind ambele cărți, poți dobândi o înțelegere mai bună despre cine este Dumnezeu și ceea ce El vrea pentru tine. Împreună, Cartea lui Mormon și Biblia conțin mii de ani de inspirație, îndrumare și instruire. Deși aceste cărți au fost scrise cu mult timp în urmă, poți găsi în continuare învățături care sunt valabile pentru tine în prezent.

Primește un exemplar gratuit al Cărții lui Mormon
Comandă acum