Ce se întâmplă după ce murim?

Mulți dintre noi se întreabă ce se întâmplă după ce murim. Unii cred că încetăm să existăm, în timp ce alții cred în rai și în iad. Noi am trăit înainte să fi venit pe pământ și vom continua să trăim după ce vom muri. Știm acest lucru, deoarece Dumnezeu Și-a rezumat întregul plan pentru noi în scripturi. Cunoașterea acestui plan poate oferi alinare și pace în legătură cu moartea. Când plângem pentru cei dragi pe care i-am pierdut, există speranță – moartea nu este sfârșitul.

Ce se întâmplă când murim?

Când murim, spiritul nostru se separă de trupul nostru. Deși trupul nostru moare, spiritul nostru – care este esența a ceea ce suntem – trăiește în continuare. Spiritul nostru se duce în lumea spiritelor, care este împărțită în paradisul spiritelor și închisoarea spiritelor. Pentru acele spirite care au trăit vieți bune, paradisul este un loc de odihnă de la grijile și întristările lumești.

Află mai multe despre planul salvării întocmit de Dumnezeu

De unde am venit?

Înainte de a te naște, ai trăit în prezența Tatălui tău Ceresc. El te cunoștea, te iubea și te-a învățat despre alegerile care aveau să ducă la o fericire nesfârșită. Această perioadă este numită existența premuritoare.

Dumnezeu ne-a prezentat planul Său

Dumnezeu a dorit ca noi să venim pe pământ pentru a dobândi un trup fizic. Aici, noi avem de înfruntat încercări și situații care ne ajută să învățăm și să progresăm pentru a putea deveni mai asemănători Lui.

Isus a fost ales să fie Salvatorul nostru

Dumnezeu știa că noi aveam să facem greșeli, așadar El L-a ales pe Isus Hristos să vină pe pământ și să sufere pentru păcatele noastre. Sacrificiul lui Isus permite ca noi să fim iertați și curățați de păcatele noastre, astfel încât să putem trăi din nou în prezența lui Dumnezeu într-o bună zi.

Care este scopul meu în viață?

Nu ne aducem aminte că am trăit în prezența lui Dumnezeu înainte de a veni pe pământ. Drept urmare, trebuie să învățăm să avem credință și să alegem între bine și rău. Viața nu este ușoară, dar vremurile dificile ne ajută să apreciem fericirea și pacea.

Sacrificiul lui Isus

Isus a suferit și a murit pentru păcatele noastre. Însă, sacrificiul Său nu face ca noi să nu mai fim responsabili. Noi trebuie să alegem să-L acceptăm pe Isus pocăindu-ne când facem greșeli, fiind botezați și ținând poruncile Sale.

Unde ne ducem după ce murim?

Când murim, spiritul nostru se separă de trupul nostru. Spiritul nostru se duce în lumea spiritelor. Este un loc al odihnei și fericirii pentru toți cei care au făcut alegeri bune și un iad pentru cei care au făcut alegeri neînțelepte.

Lumea spiritelor

Lumea spiritelor nu este destinația finală sau judecata finală. De fapt, deoarece Dumnezeu este atât de iubitor și drept, oamenilor din iad care nu au aflat niciodată despre Isus în viața lor le este propovăduită Evanghelia Sa și le este oferită ocazia de a-L accepta.

Noi, toți, vom trăi din nou

Isus a învins moartea pentru ca noi, toți, să putem trăi din nou. Acest lucru este numit înviere. Când suntem înviați, spiritul nostru și trupul nostru sunt reunite. Trupurile noastre vor fi perfecte și nu vom mai muri niciodată.

Judecata finală

Isus ne va judeca potrivit faptelor noastre și dorințelor inimii noastre. El va fi pe cât de milos va putea. Deoarece faptele și dorințele noastre sunt diferite, Cerul are împărății sau grade de glorie diferite.

Împărăția celestială

Tatăl nostru Ceresc și Isus locuiesc în împărăția celestială. Dacă trăiești potrivit învățăturilor lui Isus și ești curățat de păcat prin intermediul sacrificiului Său, vei ajunge acolo. Vei locui în prezența lui Dumnezeu și vei simți o bucurie nesfârșită.

Împărăția terestrială

Oamenii care refuză să accepte Evanghelia lui Isus Hristos, dar care trăiesc o viață onorabilă vor primi un loc în împărăția terestrială.

Împărăția telestială

Cei care continuă să păcătuiască și nu se pocăiesc vor primi un loc în împărăția telestială.

În timp ce spiritele neprihănite se odihnesc, cele ticăloase în timpul vieții vor trăi în închisoarea spiritelor (numită adesea „iad”). Închisoarea spiritelor nu este o judecată finală sau o pedeapsă eternă. Deoarece Dumnezeu este iubitor și drept, cele din închisoare vor fi învățate Evanghelia lui Isus Hristos și li se va oferi ocazia de a-L accepta pe Salvator, ceea ce le „va face [slobode]” (Ioan 8:32).

Lumea spiritelor este o perioadă de așteptare până când vom primi darul învierii, când spiritul nostru va fi reunit cu trupul nostru. Viitorul nostru trup înviat nu va mai putea muri și va fi perfect – liber de durere, boală și imperfecțiuni. Datorită dragostei infinite a lui Isus Hristos, toată lumea va fi înviată.

Află mai multe despre ce se întâmplă după ce murim
Întâlnește-te cu misionarii

Ce se întâmplă după înviere?

La înviere, fiecare dintre noi va fi judecat, în mod individual, de Isus, Salvatorul nostru. Această judecată finală se va baza pe dorințele, faptele și alegerile noastre.

Doar Dumnezeu și Isus ne cunosc perfect inima și circumstanțele vieții, deci doar Ei ne pot judeca în mod perfect. Această judecată va fi una a milei, vindecării și dragostei (vezi Apocalipsa 21:4).

Deoarece lucrările și dorințele noastre sunt diferite, Cerul are împărății sau grade de glorie diferite. Cea mai înaltă împărăție, unde trăiește Dumnezeu, este denumită împărăția celestială, urmată de împărăția terestrială și de cea telestială. Biblia compară răsplata noastră eternă într-una dintre aceste trei împărății cu gloria soarelui, cea a lunii și cea a stelelor. Dar fiecare în parte depășește orice formă de fericire pe care am putea s-o trăim vreodată aici, pe pământ.

Obiectivul suprem al lui Dumnezeu este de a-i ajuta pe toți copiii Săi să se întoarcă să trăiască în prezența Sa în împărăția celestială. Totuși, alegerea noastră, aici și acum, este cea care va indica unde ne vom petrece eternitatea. Trebuie să credem în Isus Hristos, să ne pocăim de păcate, să fim botezați în numele Său și să primim darul Duhului Sfânt. Trebuie, de asemenea, să ținem poruncile tot restul vieții – și să ne pocăim când greșim.

Cine ajunge în împărăția celestială?

Tatăl nostru Ceresc și Isus Hristos locuiesc în împărăția celestială. Dacă trăiești potrivit Evangheliei lui Isus Hristos și ești curățat prin sacrificiul Său măreț (ispășirea), vei trăi în prezența lui Dumnezeu și vei avea parte de bucurie completă (vezi Doctrină și legăminte 76:50-70).

Cine ajunge în împărăția terestrială?

Oamenii care refuză să accepte Evanghelia lui Isus Hristos, dar care trăiesc o viață onorabilă vor primi un loc în împărăția terestrială (vezi Doctrină și legăminte 76:71-80).

Cine ajunge în împărăția telestială?

Cei care continuă să păcătuiască și nu se pocăiesc vor primi un loc în împărăția telestială (vezi Doctrină și legăminte 76:81-86, 98-107).

Salvarea este posibilă datorită lui Isus Hristos

Nici învierea, nici salvarea de păcatele noastre nu ar fi posibilă fără Isus Hristos. El a suferit pentru păcatele noastre, astfel încât când ne rugăm pentru a fi iertați și când încercăm să ne schimbăm, putem fi curați. El a murit, de asemenea, pe cruce și a înviat din morți. Puterea lui Isus asupra morții înseamnă că toți oamenii vor fi înviați, indiferent dacă ei cred în El sau nu. Datorită lui Isus, moartea nu este sfârșitul.

Cartea lui Mormon oferă cunoștințe suplimentare și ne învață despre rolul lui Isus Hristos în planul Tatălui Ceresc pentru noi. Citind Cartea lui Mormon și rugându-te la Dumnezeu, poți să știi despre realitatea planului lui Dumnezeu.

Solicită o Carte a lui Mormon
Solicită acum