Isus Hristos

Isus este Fiul lui Dumnezeu și Salvatorul nostru iubitor. El a trăit pentru a ne învăța și a suferit și a murit pentru a ne salva de păcat și de moarte. Datorită Lui, putem fi iertați, putem birui încercările și vom putea trăi, din nou, în prezența lui Dumnezeu într-o bună zi.

Apropie-te de Isus Hristos. Studiază Biblia alături de noi.
Solicită o vizită

Întrebări generale

Oamenii au multe întrebări despre „mormoni” sau, spus într-un mod mult mai respectuos, membrii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă. Apasă aici pentru a vedea toată lista.

Da. Chiar foarte mult. Ea este cuvântul lui Dumnezeu, un volum sacru de scriptură și trebuie citită pentru a avea o viață fericită. Alături de Biblie, noi găsim inspirație și în alte cărți de scriptură care aparțin doar Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă. Acestea conlucrează pentru a ne învăța adevăruri importante despre Isus Hristos.

În Biblie, s-a făcut referire la Isus cu aproximativ 200 de nume, titluri și descrieri diferite. Multe dintre aceste titluri descriu în mod minunat măreția Sa și misiunea Sa.

 • Hristos
 • Salvator
 • Mântuitor
 • Fiul lui Dumnezeu
 • Iehova
 • Mielul lui Dumnezeu
 • Pâinea vieții
 • Sfetnic
 • Emanuel
 • Lumina lumii
 • Domnul
 • Învățător
 • Mijlocitor
 • Apa vie
 • Prințul păcii
 • Avocat
 • Mesia
 • Cel Sfânt al lui Israel
 • Singurul Născut
 • Păstorul cel Bun

Isus S-a născut într-un staul în Betleem, un oraș în Palestina. Deoarece El S-a născut departe de casă, unde nu a existat niciun loc în vreun han, Isus S-a născut într-un staul simplu și a fost așezat să se odihnească într-o iesle (Luca 2:11).

Potrivit obiceiului din Ierusalim la vremea respectivă, Isus a fost așezat într-un mormânt, o peșteră mică dintr-o stâncă. Trupul Său a fost înfășurat în pânză curată „cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape” (Ioan 19:40). Mormântul era într-o grădină, nu departe de locul în care Isus fusese răstignit. O piatră mare a fost rostogolită la intrarea în mormânt pentru a-l închide.

Isus a înfăptuit multe miracole în timpul vieții Sale pe pământ și face și în prezent acest lucru. Miracolele sunt o parte frumoasă a Evangheliei lui Isus Hristos, iar toți cei care au credință sunt demni să aibă parte de ele.

Nimeni nu știe cu adevărat când va avea loc a Doua Venire a lui Isus. Ce știm, este faptul că El va veni din nou. Îngerii le-au spus apostolilor Săi: „Acest Isus, care S-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum L-ați văzut mergând la cer” (Faptele apostolilor 1:11). În Matei 24:7, învățăm că ne putem aștepta la foamete, cutremure și războaie înainte ca El să vină din nou.