Cartea lui Mormon

Asemenea Bibliei, Cartea lui Mormon este o carte de scripturi care ne învață despre Isus. Află cum te poți apropia de Dumnezeu citind din paginile ei.

Primește un exemplar gratuit al Cărții lui Mormon

Întrebări generale

Oamenii au multe întrebări despre „mormoni” sau, spus într-un mod mult mai respectuos, membrii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă. Apasă aici pentru a vedea toată lista.

Da. Chiar foarte mult. Ea este cuvântul lui Dumnezeu, un volum sacru de scriptură și trebuie citită pentru a avea o viață fericită. Alături de Biblie, noi găsim inspirație și în alte cărți de scriptură care aparțin doar Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă. Acestea conlucrează pentru a ne învăța adevăruri importante despre Isus Hristos.

Da! Isus reprezintă temelia credinței noastre. De fapt, noi preferăm să folosim denumirea întreagă a bisericii noastre, Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă. Acest lucru arată că Îl onorăm pe Isus și amintește tuturor că noi Îl urmăm pe Isus Hristos și că aceasta este biserica Sa. Cartea lui Mormon ne învață: „Și noi vorbim despre Hristos, ne bucurăm în Hristos, predicăm despre Hristos, profețim despre Hristos și scriem după profețiile noastre pentru ca să știe copiii noștri la ce sursă să se uite pentru iertarea păcatelor lor” (2 Nefi 25:26).

Orele adunărilor Bisericii diferă de la o congregație la alta. Însă, poți întotdeauna să te bazezi pe o adunare principală pentru toată lumea care este urmată de o clasă separată organizată în funcție de grupele de vârstă sau de interesul general.

Adunarea care este pentru toată lumea se numește „adunarea de împărtășanie”. Această adunare include imnuri, rugăciuni și predici (sau „cuvântări”) oferite de diferiți membri ai congregației în fiecare săptămână. Însă cea mai importantă parte a adunării este momentul în care luăm din împărtășanie (sau euharistia) pentru a ne aduce aminte de Salvator.