Ce ne învață Biblia sfântă?

Biblia sfântă ne învață că, de-a lungul istoriei, Dumnezeu nu a încetat niciodată să-i iubească pe copiii Săi.

Biblia este cuvântul lui Dumnezeu

Biblia este o colecție de cărți sacre scrise de profeți și istorici din vechime. Acești autori au consemnat relația dintre Dumnezeu și poporul Său de-a lungul a peste 4.000 de ani. Cuvintele lor inspirate sunt ceea ce noi cunoaștem astăzi ca fiind Biblia sfântă.

Faptul de a urma învățăturile care se găsesc în Biblie ne ajută să știm cine este Dumnezeu, să învățăm de la oameni buni care L-au iubit și să înțelegem mai bine cum dorește El să trăim.

Biblia ne învață despre Isus

Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care a venit pe pământ pentru a ne salva de păcat, tristețe, singurătate, durere și multe altele. Isus a predat lecții frumoase despre slujire și dragoste și El a înfăptuit multe miracole când a fost pe pământ. În Biblie, putem citi aceste povestiri și învăța despre modul în care putem depăși lucrurile dificile cu ajutor de la Isus.

Să studiem Biblia împreună
Întâlnește-te cu misionari

Lecțiile din Biblie sunt la fel de relevante pentru noi astăzi cum au fost mereu. Iubitorul nostru Tată Ceresc ne va binecuvânta pe măsură ce citim cuvântul Său și încercăm să trăim potrivit acestuia. Pe măsură ce citești și înveți despre dragostea Sa pentru tine prin intermediul numeroaselor lecții din Biblie care ne pot ajuta să înfruntăm încercările din fiecare zi, te vei simți mai aproape de Dumnezeu.

Cele zece porunci

În Biblie, Dumnezeu a dat poporului Său zece porunci, sau legi, potrivit cărora să trăiască. Aceste porunci ne cer să-L iubim pe Dumnezeu și să-i tratăm pe ceilalți cu respect. Ele ne spun, de asemenea, să nu mințim, să nu furăm, să nu ucidem și să nu comitem adulter (vezi Exodul 20). Dumnezeu încă Se așteaptă să respectăm cele zece porunci astăzi.

O lege mai mare

În Noul Testament, Isus ne-a arătat o cale mai bună de a-L urma pe Dumnezeu. El ne-a învățat că, pe lângă faptul de a ține cele zece porunci, noi trebuie, de asemenea, să avem gânduri și inima pure. Principalul mod de a ne arăta credința în Isus este de a ține cele două mari porunci ale Sale – să-L iubim pe Dumnezeu și să-l iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine.

Dragoste

Dar, mult mai important, Biblia ne învață despre dragoste. Pe măsură ce citim povestirile despre dragoste din Biblie, putem deveni mai asemănători lui Isus. Putem să ne pese mai mult, să slujim mai mult și să iertăm mai mult. Putem să ajungem să avem dragoste față Dumnezeu, față de aproapele nostru și chiar față de vrăjmașul nostru.

Încă o mărturie despre Isus Hristos

Membrii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă cred, de asemenea, într-o altă carte sfântă de la Dumnezeu, numită Cartea lui Mormon. Asemenea Bibliei, ea ne învață despre Isus și ne ajută să răspundem la unele dintre cele mai dificile întrebări ale vieții. Împreună, Biblia și Cartea lui Mormon ne oferă o mai bună înțelegere despre Salvator și ne ajută să-L iubim mai mult.

Vezi cum ajută Cartea lui Mormon la depunerea mărturiei despre Isus
Solicită un exemplar gratuit

Întrebări generale

Oamenii au multe întrebări despre „mormoni” sau, spus într-un mod mult mai respectuos, membrii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă. Apasă aici pentru a vedea toată lista.