Cum mă pot ierta?

Uneori, continuăm să fim aspri cu noi înșine mult timp după ce Dumnezeu ne-a iertat.

Isus a suferit deja pentru păcatele noastre

Isus a suferit pentru păcatele tale în Grădina Ghetsimani. Când facem ceva greșit, ne putem pocăi – să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ierte – și putem deveni din nou curați datorită sacrificiului lui Isus. Faptul de a ne ierta este un gest de credință în El.

Acest lucru nu înseamnă că putem să facem ce vrem pentru că Isus a avut deja grijă de aceasta. Însă înseamnă că trebuie să avem credință și să mergem mai departe cu viața noastră după ce ne-am pocăit. Nu trebuie să zăbovim asupra greșelilor din trecut.

Sesiune de studiu: cum să iert și cum să fiu iertat
Înscrie-te

Sentimentul de vinovăție ne poate slăbi relația cu Dumnezeu

Dacă noi continuăm să permitem sentimentului de vinovăție să ne afecteze după ce ne-am rugat pentru a fi iertați și am făcut ceea ce putem pentru a ne corecta greșelile, ne îndepărtăm de Dumnezeu.

Uneori, credem că Dumnezeu nu dorește să discute cu noi sau că nu suntem demni să ne rugăm. Acest lucru nu este adevărat. Dumnezeu îi iubește pe toți copiii Săi și este dornic, în mod perfect, să ne ierte când ne pocăim în mod sincer. Când Dumnezeu iartă, este ca și cum păcatul nu a fost comis niciodată.

Este important să înțelegem că diavolul „caută ca toți oamenii să fie nenorociți la fel ca și el” (vezi 2 Nefi 2:27). Nefericirea care rezultă din sentimentul de vinovăție ne micșorează capacitatea de a simți Spiritul. Dumnezeu Își dorește ca noi, mai degrabă, să slujim altora și să avem un timp plăcut, în loc să fim posomorâți și să nu fim curați.

Învață să lași să treacă și să mergi mai departe

Un profet din Cartea lui Mormon, pe nume Enos, a scris despre ce a trăit când I-a cerut lui Dumnezeu să-l ierte. El s-a rugat toată ziua și toată noaptea și, în cele din urmă, a auzit un glas spunând: „Enos, păcatele tale îți sunt iertate, iar tu vei fi binecuvântat” (vezi Enos 1:5). Frumusețea acestei povestiri constă în modul în care Enos a reacționat. El a scris: „Iar eu, Enos, am știut că Dumnezeu nu putea să mintă; prin urmare, vina mea a fost ștearsă” (vezi Enos 1:6).

Enos nu a mai zăbovit asupra greșelilor sale. În schimb, a început imediat să se roage pentru bunăstarea altora. El a trecut de la faptul de a se gândi la el la cel de a se gândi la alții. Analizează exemplul lui Enos în inimă și învață să mergi repede mai departe după ce te-ai pocăit

Faptul de a te ierta este sănătos

Faptul de a te ierta este un concept sprijinit de profesioniști din domeniul medicinii și cel al sănătății mintale. Deși este adesea perceput ca doctrină religioasă, cercetările științifice susțin beneficiile iertării de sine.

Andrea Brandt, doctorandă în M.F.T., a spus: „Să recunoaștem că nu toți oamenii sunt conștienți de sine sau suficient de empatici să admită că au făcut ceva greșit. Apreciați că sunteți genul de om care-și poate recunoaște vina și greșelile și poate spune: «Eu am făcut aceasta; eu răspund». Ai făcut ceva greșit, da, dar, în principiu, ești un om bun” (Psychology Today, oct. 2017).

În principiu, dânsa spune că faptul de a-ți părea rău este un bun indicator al caracterului tău. Însă dânsa indică repede următoarele: „Nu rezultă niciun beneficiu sau niciun bine din faptul de a rămâne blocat în tiparul deznădăjduitor al pedepsirii de sine. Faptul de a te auto-pedepsi nu ajută pe nimeni. Pentru a sluji altora și pentru a-ți îmbunătăți viața, trebuie să te ierți.”

Dacă vrei să înveți mai mult despre iertare și despre rolul lui Isus Hristos, te invităm să te întâlnești cu reprezentanți ai Bisericii.

Solicită o vizită din partea misionarilor
Vom face tot ce ne stă în putință pentru a răspunde la întrebările tale spirituale și a te ajuta să te apropii de Isus Hristos.
Întâlnește-te cu misionarii