Cum poate Biblia să ajute la întărirea familiei mele

Familia este esența planului lui Dumnezeu pentru fericirea și progresul copiilor Săi. Biblia ne învață că Dumnezeu a întemeiat familii încă de la început și ne prezintă multe exemple de familii puternice. Ne învață, de asemenea, cum să avem o familie iubitoare și fericită.

Familii din Biblie

Prima familie: Adam și Eva

Primii oameni de pe pământ au format o familie. Încă de la început, Dumnezeu a binecuvântat și a încurajat familiile, poruncindu-le lui Adam și Evei: „Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul” (Genesa 1:28). Exemplul lui Adam și al Evei ne arată că familiile sunt rânduite de Dumnezeu.

Alte familii din Biblie

Câteva exemple binecunoscute de familii din Biblie pot fi găsite la începutul Vechiului Testament. Avraam, Isaac și Iacov au urmat, toți, porunca lui Dumnezeu de a se căsători și de a avea copii. Avraam a făcut tot ce a putut pentru a-și proteja soția, Sarai (vezi Genesa 12), și și-a exercitat credința pentru a se bucura, într-un final, de binecuvântările care au venit ca urmare a faptului că l-a avut pe fiul său Isaac (vezi Genesa 21). Sub îndrumarea Domnului, robul lui Avraam a călătorit o distanță lungă pentru a o găsi pe Rebeca, o femeie neprihănită, pentru a fi soția lui Isaac (vezi Genesa 24). Și fiul lui Isaac, Iacov, a lucrat mulți ani pentru a se putea căsători și a-și întemeia familia, care a devenit casa lui Israel (vezi Genesa 29-30).

Adu-ți familia la Biserică
Găsește o clădire a Bisericii aproape de tine

Sfatul lui Isus Hristos despre familie

Isus Hristos a propovăduit despre căsătorie

Isus Hristos a propovăduit despre căsătorie că este sfântă și esențială în planul lui Dumnezeu: „Dar, de la începutul lumii, «Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și se va lipi de nevastă-sa. Și cei doi vor fi un singur trup». Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă” (Marcu 10:6-9).

Isus Hristos a predat prin exemplu

Isus S-a îngrijit de familia Sa. Din Noul Testament, învățăm cum a dat Isus Hristos dovadă de dragoste față de membrii familiei Sale, mai ales față de mama Sa, Maria. Chiar și când era în agonie, pe cruce, Isus Hristos a avut grijă de mama Sa: „Când a văzut Isus pe mamă-Sa, și lângă ea pe ucenicul, pe care-l iubea, a zis mamei Sale: «Femeie, iată fiul tău!». Apoi, a zis ucenicului: «Iată mama ta!». Și, din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă” (Ioan 19:26-27).

Alte învățături din Biblie despre importanța familiei

Cele zece porunci

Una dintre cele zece porunci date lui Moise în Vechiul Testament vorbește direct despre relația dintre părinți și copii: „Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara, pe care ți-o dă Domnul, Dumnezeul tău” (Exodul 20:12).

Cartea Proverbele

Cartea Proverbele cuprinde, de asemenea, diferite învățături care au legătură directă cu familia. „Un fiu înțelept ascultă învățătura tatălui său, dar batjocoritorul n-ascultă mustrarea… Omul de bine lasă moștenitori pe copiii copiilor săi, dar bogățiile păcătosului sunt păstrate pentru cel neprihănit.” (Proverbele 13:1, 22) „Nesocotitul disprețuiește învățătura tatălui său, dar cine ia seama la mustrare ajunge înțelept… Un fiu înțelept este bucuria tatălui său, dar un om nesocotit disprețuiește pe mamă-sa.” (Proverbele 15:5, 20)

Învățăturile lui Pavel

Apostolul Pavel a vorbit adesea despre relațiile de familie. El a sfătuit: „Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. «Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta» – este cea dintâi poruncă însoțită de o făgăduință – «ca să fii fericit, și să trăiești multă vreme pe pământ». Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului” (Efeseni 6:1-4).

Cum să găsiți bucurie ca familie

Învață-ți copiii să-L urmeze pe Isus Hristos

Dumnezeu promite binecuvântări copiilor tăi când ei cunosc adevărurile Evangheliei și se supun acestora: „Dacă fiii tăi vor păzi legământul Meu, și învățăturile Mele, pe care li le voi da, vor ședea și fiii lor în veci pe scaunul tău de domnie” (Psalmii 132:12).

Studiați scripturile des ca familie

Citiți Biblia împreună ca familie pentru a dobândi mai multe cunoștințe despre familie și viață. Biblia ne învață: „Și poruncile acestea, pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipărești în mintea copiilor tăi, și să vorbești de ele când vei fi acasă” (Deuteronom 6:6-7).

Slujește membrilor familiei tale

Isus Hristos a propovăduit că faptul de a sluji altora este ca și cum I-am sluji Lui: „Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frați ai Mei, Mie Mi le-ați făcut” (Matei 25:40). Faptul de a sluji membrilor familiei tale te poate ajuta să devii mai asemănător lui Isus Hristos și să sporești dragostea din căminul tău.